ภาพพิธีมอบโล่ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2559

20 มกราคม 59 / อ่าน : 3,527

พิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

และพิธีมอบโล่ขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการปีใหม่ ตายเป็นศูนย์ ปี 2559

 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่ขอบคุณ โครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ประจำปี 2559 ให้กับผู้ว่าราชการ 5  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดแพร่  จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดเพชรบูรณ์  และมอบโล่ขอบคุณองค์กรให้การสนับสนุน 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  คุณกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ดร.นายแพทย์บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานสวนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (สสส.) คุณทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2 คุณสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คุณกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)คุณไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) คุณสมภพ รัตนพรสมปอง ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณธาริณี  ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ เลขาธิการสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย คุณนภาศักดิ์ โคตรวิบูลย์ กรรมการบริหารบริษัท พีเอสไอโฮลดิ้ง จำกัด คุณองอาจ เพียรประสาธน์ศิริ รักษาการผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันก่อน 

 

ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ประจำปี 2559

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

พร้อมด้วยผู้ว่าราชการ 5 จังหวัด

 

 

จังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 จังหวัด

จังหวัดตรัง

จังหวัดแพร่

จังหวัดระนอง

 2 จังหวัดลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพ 6 องค์กรสนับสนุนรับโล่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101