ข่าวรวมพลเหยื่อเมาแล้วขับขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทั้งปี

11 กุมภาพันธ์ 59 / อ่าน : 3,120

รวมพลเหยื่อเมาแล้วขับ

ขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทั้งปี

วันที่  11 ก.พ. 2559 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมภายใต้หัวข้อ รวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ หยุดความตาย ความพิการบนท้องถนน ทำทุกวัน ไม่ใช่เฉพาะเทศกาล โดยมีนายภัทรพันธ์ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุมด้วยจำนวนมาก  

นายภัทรพันธ์ กฤษณา ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เปิดเผยว่า

                                เมื่อเร็ว  ๆ นี้ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณที่รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร และได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการยึดรถผู้ที่เมาแล้วขับ ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมา และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำคำสั่งหัวหน้าคสช. มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เปิดเผยว่า

                                การขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ได้สื่อสารกับทุกภาคส่วนมาตลอด 15 ปี อยากเห็นสังคมไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติ มองปัญหาอุบัติเหตุเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเป็นเรื่องโชคชะตาหรือเวรกรรม

                                อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญกับชีวิตประจำวันมาก เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จึงต้องปรับตัวตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสื่อออนไลน์ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง สื่อออนไลน์ คุณอนันต์ โทษมหันต์ สื่อสารอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ โดยวิทยากรผู้บรรยาย พิริยะ ทองสอน

                                นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเมาแล้วขับ และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับแกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับทราบ

                                พวกเราเป็นเหยื่อผู้สูญเสีย ชีวิตไม่สามารถหวนคืน ไปเป็นคนปกติได้ แต่คนปกติที่ใช้ชีวิตบนความประมาทเมาแล้วขับ สามารถกลายเป็นคนพิการแบบพวกเราได้ จึงอยากขอร้อง ถ้าเมาแล้วขอให้อย่าขับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนที่เรารัก ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ  กล่าว...


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101