ข่าวมูลนิธิรัฐบุรุษฯหนุน 77 จว.ลดตายสงกรานต์ 2559

29 มีนาคม 59 / อ่าน : 3,073

มูลนิธิรัฐบุรุษฯหนุน 77 จว.ลดตายสงกรานต์  

มอบโล่เชิดชูถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน

วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรัฐบุรุษ ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพฯ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เป็นประธานแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ โดยมีพลเอกพงษ์เทพ  เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายชยพล ธิติศักดิ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ.10 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐ ภาคเอกชนอาทิเช่น นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) น.ส.เพ็ชร นุชจาวิทยาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.ส.อมรรัตน์  ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายสาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร 2  สมาคมประกันวินาศภัยไทย  น.ส.ธาริณี  ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เปิดเผยว่า

อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยในปีหนึ่งๆ มากมายมหาศาล การที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมมือร่วมใจกันเสียสละความสุขส่วนตัวในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 เพื่อปกป้องชีวิตคนไทยผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยถือเป็นตัวอย่างที่ควรต่อการยกย่องซึ่งตรงกับอุดมการณ์ของมูลนิธิรัฐบุรุษฯ คือ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า

            ถ้าทุกท่านร่วมมือกันอย่างจริงจัง สถิติการตายเป็นศูนย์จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอย่างแน่นอน

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า

            อุบัติเหตุเป็นเรื่องความประมาทไม่ใช่เรื่องเวรกรรมป้องกันได้ ถ้าผู้ใช้รถเคารพกฎจราจร อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคม ถือเป็นภารกิจหลักสำคัญในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธารณะ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดมาตรการคุมเข้มแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ.10 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า

            ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงทุกรูปแบบ เมาแล้วขับ โทรแล้วขับ ง่วงแล้วขับ ขันรถเร็ว ขับรถย้อนศร ขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ฉลองสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

            อยากขอเชิญชวนให้ประชาชนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมกันทำให้เทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 นี้เป็นเทศกาลแห่งความสุข เทศกาลแห่งความปลอดภัย อย่างไรก็ตามโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ นับเป็นการเปิดมิติใหม่ในการสนับสนุนจังหวัดที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการปกป้องชีวิตคนไทยบนท้องถนนแทนการรายงานตัวเลขคนตายวันต่อวันในเทศกาลสงกรานต์ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 4 กลุ่ม ทั้งนี้โดยอาศัยฐานข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 6 ปี (2552-2557) ยกตัวอย่าง กลุ่มโซนสีแดงกลุ่มโซนสีนี้ความเสี่ยงสูง อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงราย พิษณุโลก กรุงเทพฯ ฯลฯ ถ้าทางจังหวัดสามารถบริหารจัดการร่วมกันกับทุกภาคส่วนไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 1 ล้านบาท ส่วนจังหวัดที่อยู่ในโซนสีเหลือง สีเขียว สีขาว ก็จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลลดหลั่นกันไป นอกจากนั้นแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดความสูญเสียทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59  เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าว      


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101