ภาพพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ 29 มีนาคม 2559

31 มีนาคม 59 / อ่าน : 4,041

 

 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ โดยมี พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ.10 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช  เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย  รอง ผบก.ทล. กองบังคับการตำรวจทางหลวง พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวินัย กิจโชค ผู้จัดการสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย นายภักดี กล่อมคอน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกัย จำกัด (มหาชน) น.ส.เพ็ชร  นุชจาวิทยาพร รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ) นายสมภพ รัตนพรสมปอง ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน ) นายสาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย น.ส.ธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ถ.อู่ทองนอก กรุงเทพฯ

 

คุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

คุณเพ็ชร  นุชจาวิทยาพร รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

คุณสมภพ รัตนพรสมปอง ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

คุณสาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”

ให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี

 

คุณธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ให้กับ

พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธี


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101