ข่าวผู้ขับขี่รถสาธารณะทุกประเภทแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ 2559

8 เมษายน 59 / อ่าน : 4,112

รมช.คมนาคม กำชับผู้ขับขี่รถสาธารณะ 

ทุกประเภทแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ 

 

วันนี้( 11 เมษายน 2559) สถานีขนส่งหมอชิต

            มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ “ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งบรรยากาศในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ แจกสติ๊กเกอร์หลวงพ่อคูณ แผ่นพับ ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดเสวนา “ฉลองสงกรานต์อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุ”” โดยมีเหยื่อเมาแล้วขับ และผู้ถูกจับในคดีเมาแล้วขับ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

           จากสถิติอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี 2558 พบว่ามีคนไทยเสียชีวิต 364 คน บาดเจ็บ3,559 คน สาเหตุหลักใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ง่วงแล้วขับ และขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด  ไม่สวมหมวกกันน็อก  การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า

            การเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังมีสถิติสูงอยู่ โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด สงกรานต์นี้จึงอยากขอร้องผ่านไปยังประชาชนที่จะเฉลิมฉลองขอให้สงกรานต์นี้ ปลอดแอลกอฮอล์ทุกชนิด เมาก็อย่าขับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง

            อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะต้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ขับขี่รถ บขส. , รถไฟ , รถขสมก. และรถร่วมทั้งหลาย โดยจะเข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่ต้องปลอดจากแอลกอฮอล์ ตรวจเข้มในเรื่องการเมาสุรา การขับรถเร็ว การโทรแล้วขับ ฯลฯ โดยเฉพาะรถสาธารณะแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัม หากตรวจพบว่าพนักงานขับรถมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินศูนย์มิลลิกรัม  จะมีการลงโทษสถานหนักถึงขั้นไล่ออก ให้ออก ตัดเงินเดือนหรือพักงาน

“ผู้ขับขี่รถสาธารณะเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการขับขี่รถที่สูงกว่าผู้ขับขี่รถทั่วไป การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่เพียงเล็กน้อยถือว่าเป็นเจตนาที่จะละเมิดกฎแห่งความปลอดภัย ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วฐานดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ และผิดกฎหมายขนส่งโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101