ข่าวเหยื่อเมาแล้วขับเชิญชวนทำความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

18 พฤศจิกายน 59 / อ่าน : 3,706

เหยื่อเมาแล้วขับเชิญชวนทำความดี 

ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน ) 2559 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานรวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย เนื่องในวันระลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการยืนแสดงความอาลัยบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และบนสกายวอล์ค เป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมแจกพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า

          องค์การสหประชาชาติ UNITED NATIONS (UN) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD CRASH VICTIMS) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับทั่วประเทศจึงได้พร้อมใจกันเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำความดีด้วยการลดละเลิกพฤติกรรมประมาทเมาแล้วขับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีการจัดพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ความว่า

“ คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจ

ในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท

และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำ

โดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุทำให้

เกิดความเสียหาย “

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมา 70 ปี จนได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์เหนือพระมหากษัตริย์ทั้งปวง โครงการต่างๆ ที่พระองค์ท่านทำก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย 70 ล้านคน แม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยจากคนไทยไปแล้ว แต่พระองค์ท่านยังคงเฝ้ามองคนไทยด้วยพระเมตตา ด้วยความห่วงใย มูลนิธิเมาไม่ขับ จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำความดี ด้วยการลดละเลิกพฤติกรรมประมาทเมาแล้วขับ เพื่อถวายให้กับพระองค์ท่าน   นายแพทย์แท้จริง กล่าว


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101