ข่าวมศว.ชูนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนน จับมือหมอแท้จริงตั้งชมรมนศ.เมาไม่ขับ

8 ธันวาคม 59 / อ่าน : 3,284

มศว.ชูนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนน 

จับมือหมอแท้จริงตั้งชมรมนศ.เมาไม่ขับ 

 

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

มูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยจะให้มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเมาไม่ขับ Students Against Drunk Driving (SADD) เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาได้ทำความดี เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของความปลอดภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯรัชกาลที่ 10พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

 

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยต่อไปว่า 

          นักศึกษา คือคนหนุ่มสาวที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ แต่ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ

การที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้สนับสนุนให้นักศึกษารวมกันจัดตั้งชมรมนักศึกษาเมาไม่ขับขึ้นในมหาวิทยาลัยถือเป็นก้าวใหม่ของการรณรงค์เมาไม่ขับ ในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ การนำพลังความดีของนักศึกษาออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่กำลังจะมาถึง เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศต่อไป นายแพทย์แท้จริงกล่าวความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101