ข่าวช็อปช่วยชาติ ช็อปช่วยความปลอดภัย

16 ธันวาคม 59 / อ่าน : 2,989

ช็อปช่วยชาติ ช็อปช่วยความปลอดภัย 

นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

 เทศกาลปีใหม่กำลังใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ " ช็อปช่วยชาติ" ซึ่ง “ เสนอโดยกระทรวงการคลัง เป็นมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับซื้อสินค้าและค่าบริการ ตามจำนวนรายจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมาตรการดังกล่าวคาดว่ามีส่วนที่จะจูงใจให้ประชาชนมองหาหรือเลือกซื้อสิ่งของและของขวัญปีใหม่กันมากขึ้น ในโอกาสอันดีที่มีมาตรการ “ ช็อปช่วยชาติ ” ออกมานี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนได้ใช้โอกาสนี้ “ ช็อปช่วยความปลอดภัย ” ไปในคราวเดียวกัน อันเนื่องมาจากเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจากอุบัติเหตุจราจร  ซึ่งในปีนี้มูลนิธิเมาไม่ขับประเมินว่า ถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่มีมาตรการอะไรที่แตกต่างจากมาตรการเดิมในปีที่ผ่านๆ มา อุบัติเหตุจราจรในช่วงปีใหม่เจ็ดวันอันตรายจะคร่าชีวิตคนบนท้องถนนให้สูญเสียไปอีกไม่น้อยกว่า 300 ศพอย่างแน่นอน  

ทั้งนี้ ช่องทางหนึ่งที่มูลนิธิเมาไม่ขับเล็งเห็นว่า สามารถจะช่วยเรื่องความปลอดภัย ลดพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ขับขี่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และต่อเนื่องตลอดไปได้ คือ การใช้กล้อง วิดีโอติดหน้ารถ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐาน รวมถึงช่วยในการเป็นหูเป็นตา หากมีการกระทำผิดสามารถนำข้อมูลข่าวสารแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อติดตามผู้กระทำความผิด ซึ่งจะช่วยป้องปรามผู้ที่คิดจะกระทำความผิดได้ส่วนหนึ่ง“ กล้องวิดีโอติดหน้ารถ ” จึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนในการสนับสนุนมาตรการช็อปช่วยชาติของรัฐบาล และสนับสนุนมาตรการด้านความปลอดภัย โดยการซื้อเป็นของขวัญเพื่อมอบให้แก่คนในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนสนิท หรือบุคคลที่รักเคารพ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของความรักความห่วงใยที่มีให้แก่กันได้เป็นอย่างดี”   นายแพทย์แท้จริง   ศิริพานิช  เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวในที่สุด


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101