วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

19 พฤศจิกายน 60 / อ่าน : 3,022

วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR 

ROAD CRASH VICTIMS

 

สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

ปี พ..                                                                เสียชีวิต

2555                            22,841

2556                           22,438

2557                           21,432

2558                            19,479

2559                            22,356

ปี 2559 คนไทยสังเวยชีวิต จากอุบัติเหตุ ทางถนน 22,356 คน

ปี 2559 เพื่อนร่วมโลกของเรา เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนน 1.2 ล้านคน

ปี 2559 คนไทยบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ ทางถนน 1 ล้านคน

                  STOP  THE  KILLER  ON  THE  ROAD

หยุด!!  ฆาตรกร บน ท้องถนน

เมาไม่ขับ เพื่อตัวเราและเพื่อนร่วมทาง


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101