ข่าวเมาไม่ขับจับมือจป. หยุดความตายบนท้องถนน

27 พฤศจิกายน 60 / อ่าน : 3,822

เมาไม่ขับ จับมือจป. 

หยุดความตายบนท้องถนน 

 

( วันนี้ ) ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)จัดสัมมนาสานพลังจป. หยุดความตายบนท้องถนน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยในการทำงาน เหยื่อเมาแล้วขับ และผู้ถูกคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า 

          เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคน แต่ตามกฎหมายจะมุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี่ในด้านขบวนการผลิตในสถานประกอบการมีการพัฒนาไปมาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมีสถิติที่ต่ำมาก คุณภาพชีวิตคนงานในสถานประกอบการดีขึ้นมาก แต่ปัญหาที่สถานประกอบการเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่เป็นภัยคุกคามสถานประกอบการ โดยมีคนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นที่จะหาแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของกระทรวงแรงงานที่จะต้องเข้ามามีส่วนสำคัญต่อปัญหาการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

          จป.เป็นบุคคลสำคัญ ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มูลนิธิเมาไม่ขับจึงเชิญชวนให้จป.ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่มีถนนอันตรายและมีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ1 ของโลก นายแพทย์แท้จริงกล่าว


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101