เมาไม่ขับสัญจรพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี

6 กันยายน 61 / อ่าน : 3,991

โครงการเมาไม่ขับสัญจร

        นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ นำคณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชัย กำศร ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุบล เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลเพื่อประชุมวิชาการความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับ ณ ห้องประชุมศาลแขวงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้นายแพทย์แท้จริง ศืริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ มอบข้อมูลความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยให้กับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลนายไพบูลย์ นิลรัตนโกศล เพื่อประโยชน็ในการค้นคว้าทางวิชาการของศาลแขวงอุบล ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมประชุมกับนายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดอุบลถึงความร่วมมือในการนำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมในการดูแลเหยื่อเมาแล้วขับเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101