เมาไม่ขับสัญจรพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา

4 กันยายน 61 / อ่าน : 3,190

โครงการเมาไม่ขับสัญจร

นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับพร้อมด้วยนางสาวดวงดาว รัตนะ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหารมูลนิธิเมาไม่ขับจากกรุงเทพมหานครและสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนตามโครงการเมาไม่ขับสัญจร เมื่อวันที่3-4กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลาและคณะเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะผู้บริหารมูลนิธิเมาไม่ขับและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา โอกาสนี้มูลนิธิเมาไม่ขับได้มอบเอกสารข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยให้กับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับค้นคว้าทางวิชาการของศาล พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมประชุมกับสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา นำโดยนางสาวดวงดาว รัตนะ เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าร่วมประชุมด้วยความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101