โครงการอบรมการเสริมสร้างผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

29 กันยายน 61 / อ่าน : 3,451

โครงการอบรมการเสริมสร้างผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ 

           มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมlสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้หลายท่าน อาทิเช่น คุณพรพัฒนา สิงคเสลิต บรรยายในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสู่เป้าหมายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน คุณชิดชนก แก้วอัมพร บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างแบรนด์ คุณมนตรี อุดมพงษ์ บรรยาพิเศษมุมมองนักข่าวต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน คุณพิริยะ ทองสอน บรรยายพิเศษโซเชี่ยลมีเดีย สื่อทรงพลัง ยุคโลกไร้พรมแดน คุณสมปรารถนา นาวงษ์ จากเพจอีจัน และคุณอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการข่าว 3 มิติ ช่อง 3

          ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจะได้นำแนวทางในการปฏิบัติสู่เป้าหมายสูงสุด คือลดการตาย

การบาดเจ็บ การพิการ บนท้องถนนในประเทศไทย

 

 

 

 

 
ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101