เวทีเสวนาศาลจราจร กับสังคมไทย เมือวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแพลตินั่มฮอลส์ โรงแรมแกรด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

18 ตุลาคม 61 / อ่าน : 3,346

เวทีเสวนาศาลจราจร กับสังคมไทย

เมือวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแพลตินั่มฮอลส์ โรงแรมแกรด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดเวทีเสวนาศาลจราจรกับสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมอง

ประกอบด้วย ดร.อธิราช มณีภาค อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 4 นายกุญช์ฐาน์ ทัดทูน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พลตำรวจโทดอกเตอร์อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช รองผู้บังคับการตำรวจจราจร นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา อดีตสมาชิก สปท. นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้าร่วมเวทีเสวนา จำนวนมาก


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101