ภาครัฐ ภาคเอกชน ลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร

2 เมษายน 62 / อ่าน : 3,009

รัฐ – เอกชน ผนึกพลังลงนามประกาศเจตนารมณ์ 

องค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร  

 

วันนี้  2  เมษายน 2562 ณ ณ ห้องแพลทตินั่ม โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 นายดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจรโดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ ฯลฯ ดังที่มีรายชื่อท้ายนี้ ตกลงที่จะเข้าร่วมเป็นองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร และได้มาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในวันนี้ทุกองค์กร

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กล่าวว่า  

            ในนามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความยินดีและขอสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข การเกิดขององค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับประเทศที่จะลดความสูญเสียในชีวิตของคนในประเทศนี้ได้อย่างจริงจัง

ทางด้านนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

วันนี้ภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสูญเสียและความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ได้พร้อมใจกันจัดตั้ง องค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร ขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักที่จะลดการเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์โดยมีพันธกิจหลักคือสนับสนุนการดำเนินการของภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจะเริ่มจากการร่วมกันประกาศความร่วมมือสนับสนุนมาตรการให้บุคลากรในองค์กรลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะ โดยจะติดตราสัญลักษณ์ข้อความ ใม่ครับ ต้องขับ ทุกครั้งที่ร่วมไปงานเลี้ยง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

นายแพทย์แท้จริง เปิดเผยต่อไปว่า

            ปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของสังคมไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่น ๆ เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ทั้งที่ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยจากอุบัติเหตุทางถนนมากมายมหาศาล ส่งผลให้ประเทศไทยสถิติสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ1 ทวีปเอเชีย ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตถึง 22,000 คน ต่อปี บาดเจ็บกว่า 1,00,000 คน พิการปีละกว่า 50,000 คน และสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี การเกิดขึ้น องค์กรธรรมาภิบาลทางการจราจร” โดยความร่วมมือกว่า 30 องค์กร ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่อก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทั้งภาคสังคมและภาครัฐ และนำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน นายแพทย์แท้จริง  กล่าว


           


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101