สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 7 วันอันตราย

24 เมษายน 62 / อ่าน : 2,372

สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บในเทศกาลปีใหม่ช่วง 7 วันอันตราย
ปี 2554 29-ธ.ค.-53 30-ธ.ค.-53 31-ธ.ค.-53 1-ม.ค.-54 2-ม.ค.-54 3-ม.ค.-54 4-ม.ค.-54 รวม
เสียชีวิต 27 54 71 82 47 44 33 358
บาดเจ็บ 425 670 716 845 435 362 297 3750
ปี 2555 29-ธ.ค.-54 30-ธ.ค.-54 31-ธ.ค.-54 1-ม.ค.-55 2-ม.ค.-55 3-ม.ค.-55 4-ม.ค.-55 รวม
เสียชีวิต 36 58 71 77 41 32 21 336
บาดเจ็บ 473 578 731 600 401 333 259 3375
ปี 2556 27-ธ.ค.-55 28-ธ.ค.-55 29-ธ.ค.-55 30-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-55 1-ม.ค.-56 2-ม.ค.-56 รวม
เสียชีวิต 32 38 77 54 52 78 34 365
บาดเจ็บ 321 504 536 536 556 583 293 3329
ปี 2557 27-ธ.ค.-56 28-ธ.ค.-56 29-ธ.ค.-56 30-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-56 1-ม.ค.-57 2-ม.ค.-57 รวม
เสียชีวิต 39 47 75 48 57 68 33 367
บาดเจ็บ 399 488 503 541 571 538 304 3344
ปี 2558 30-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-57 1-ม.ค.-58 2-ม.ค.-58 3-ม.ค.-58 4-ม.ค.-58 5-ม.ค.-58 รวม
เสียชีวิต 59 71 60 37 33 41 40 341
บาดเจ็บ 516 641 625 381 379 301 274 3117
ปี 2559 29-ธ.ค.-58 30-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-58 1-ม.ค.-59 2-ม.ค.-59 3-ม.ค.-59 4-ม.ค.-59 รวม
เสียชีวิต 39 65 74 75 39 48 40 380
บาดเจ็บ 456 624 675 657 443 361 289 3505
ปี 2560 29-ธ.ค.-59 30-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-59 1-ม.ค.-60 2-ม.ค.-60 3-ม.ค.-60 4-ม.ค.-60 รวม
เสียชีวิต 42 71 86 81 87 59 52 478
บาดเจ็บ 565 734 800 778 465 419 367 4128
ปี 2561 28-ธ.ค.-60 29-ธ.ค.-60 30-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-60 1-ม.ค.-61 2-ม.ค.-61 3-ม.ค.-61 รวม
เสียชีวิต 51 51 79 76 75 51 40 423
บาดเจ็บ 490 606 681 703 692 431 402 4005
ปี 2562 27-ธ.ค.-61 28-ธ.ค.-61 29-ธ.ค.-61 30-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-61 1-ม.ค.-62 2-ม.ค.-62 รวม
เสียชีวิต 45 68 84 55 76 91 44 463
บาดเจ็บ 428 579 663 572 586 673 391 3892
ปี 2563  27-ธ.ค.-62  28-ธ.ค.-62  29-ธ.ค.-62  30-ธ.ค.-62  31-ธ.ค.-62  1-ม.ค.-63  2-ม.ค.-63 รวม
เสียชีวิต  49  72  52  50  49  56  45  373
บาดเจ็บ  460  520  550  482  553  575  359  3499
ปี 2564  29-ธ.ค.-63  30-ธ.ค.-63  31-ธ.ค.-63 1-ม.ค.-64 2-ม.ค.-64 3-ม.ค.-64 4-ม.ค.-64 รวม
เสียชีวิต 51 77 72 84 46 40 22 392
บาดเจ็บ 430 571 634 705 382 333 271 3326
ปี 2565 29-ธ.ค.-64 30-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-64 1-ม.ค..-65 2-ม.ค.-65 3-ม.ค.-65 4-ม.ค.-65 รวม
เสียชีวิต 39 44 65 73 34 34 21 333
บาดเจ็บ 362 426 535 574 311 274 202 2672

 

 

สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บในเทศกาลสงกรานต์ช่วง 7 วันอันตราย
ปี 2554 11-เม.ย.-55 12-เม.ย.-55 13-เม.ย.-55 14-เม.ย.-55 15-เม.ย.-55 16-เม.ย.-55 17-เม.ย.-55 รวม
เสียชีวิต 29 30 57 32 40 41 42 271
บาดเจ็บ 400 576 784 556 470 386 304 3476
ปี 2555 11-เม.ย.-55 12-เม.ย.-55 13-เม.ย.-55 14-เม.ย.-55 15-เม.ย.-55 16-เม.ย.-55 17-เม.ย.-55 รวม
เสียชีวิต 30 58 56 66 43 29 38 320
บาดเจ็บ 375 515 778 620 463 308 261 3320
ปี 2556 11-เม.ย.-56 12-เม.ย.-56 13-เม.ย.-56 14-เม.ย.-56 15-เม.ย.-56 16-เม.ย.-56 17-เม.ย.-56 รวม
เสียชีวิต 39 62 72 45 37 30 36 321
บาดเจ็บ 342 496 688 494 419 344 257 3040
ปี 2557 11-เม.ย.-57 12-เม.ย.-57 13-เม.ย.-57 14-เม.ย.-57 15-เม.ย.-57 16-เม.ย.-57 17-เม.ย.-57 รวม
เสียชีวิต 41 63 59 43 44 32 44 326
บาดเจ็บ 402 491 747 502 501 283 299 3225
ปี 2558 9-เม.ย.-58 10-เม.ย.-58 11-เม.ย.-58 12-เม.ย.-58 13-เม.ย.-58 14-เม.ย.-58 15-เม.ย.-58 รวม
เสียชีวิต 25 36 62 70 60 55 56 364
บาดเจ็บ 348 417 516 527 724 538 489 3559
ปี 2559 11-เม.ย.-59 12-เม.ย.-59 13-เม.ย.-59 14-เม.ย.-59 15-เม.ย.-59 16-เม.ย.-59 17-เม.ย.-59 รวม
เสียชีวิต 52 64 65 78 79 59 45 442
บาดเจ็บ 431 550 796 601 513 380 385 3656
ปี 2560 11-เม.ย.-60 12-เม.ย.-60 13-เม.ย.-60 14-เม.ย.-60 15-เม.ย.-60 16-เม.ย.-60 17-เม.ย.-60 รวม
เสียชีวิต 40 55 88 64 58 45 40 390
บาดเจ็บ 412 623 743 652 629 426 323 3808
ปี 2561 11-เม.ย.-61 12-เม.ย.-61 13-เม.ย.-61 14-เม.ย.-61 15-เม.ย.-61 16-เม.ย.-61 17-เม.ย.-61 รวม
เสียชีวิต 48 72 90 61 72 49 26 418
บาดเจ็บ 452 610 847 617 571 464 336 3897
ปี 2562 11-เม.ย.-62 12-เม.ย.-62 13-เม.ย.-62 14-เม.ย.-62 15-เม.ย.-62 16-เม.ย.-62 17-เม.ย.-62 รวม
เสียชีวิต 57 62 75 62 57 43 30 386
บาดเจ็บ 468 512 724 594 489 378 277 3442
ปี 2563               รวม
เสียชีวิต                
บาดเจ็บ                
ปี 2564  10-แม.ย-65  11-แม.ย.-65  12-เม.ย.-65  13 เม.ย-65  14-เม.ย.-65  15-เม.ย.-65  16 เม.ย.-65 รวม
เสียชีวิต  36  34  69  43  40  29  26  277
บาดเจ็บ  343  369  375  379  326  310  255  
2357

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101