ข่าวกสม.ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับชี้สิทธิลูกหลานไทยที่รัฐต้องคุ้มครอง

18 มิถุนายน 62 / อ่าน : 2,573

กสม. ถกปัญหาเด็กไทยสมองไหล 

ชี้สิทธิลูกหลานไทยที่รัฐต้องคุ้มครอง 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ องค์กรที่ดูแลเด็กเยาวชนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดเวทีสาธารณะ ในหัวข้อเรื่อง  ความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง ”

 นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

          ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน นับวันจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยสำคัญเกิดจากความไม่ใส่ใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กเยาวชน ด้วยเหตุผลสำคัญคือ ไม่เห็นมีความจำเป็นใด ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะอุบัติเหตุไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กๆ หรอก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปัจจุบัน ในทุก ๆ เช้า จะเห็นภาพพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนโดยไม่มีหมวกกันน็อกสวมใส่ ขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ไม่มีนโยบายที่จะเข้มงวดกวดขันกับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกให้บุตรหลาน เพราะกลัวพ่อแม่ ผู้ปกครองจะไม่พอใจ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับเด็ก ๆ ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อก เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้ แม้จะถูกกฎหมาย แต่จะถูกกระแสต่อต้านจากสังคม ว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไปจับโจรผู้ร้าย มาจับเด็ก ๆ ไม่สวมหมวกกันน็อก ทำไม ส่งผลให้ในแต่ละปีจะมีเด็กเยาวชนไทย ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สูงถึง 3,918 คน เฉลี่ย 10 คนต่อวัน

 นายแพทย์จริง เปิดเผยต่อไปว่า

          มันถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นมาปกป้องความปลอดภัยของลูกหลานเราอย่าปล่อยให้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องของเวรกรรม หรือโชคชะตา อีกต่อไป ทุกครอบครัว รักลูก คาดหวังจะให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  มีอนาคตสดใส ทุกวันนี้พ่อแม่ ผู้ปกครองมุ่งเน้นที่จะให้บุตรหลานเรียนหนังสือเก่ง ๆ สอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ดี เด่น ดัง แต่เราไม่เคยคิดจะปกป้องความปลอดภัยของเขา ให้เขาเติบโตมากับความเสี่ยงทุกวัน วันนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับจึงขอเรียกร้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใส่ใจเรื่องความปลอดภัยให้กับบุตรหลานของตัวเอง ด้วยการจัดหาหมวกกันน็อกสวมใส่ให้เขาทุกครั้งที่นำเขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ขณะเดียวกันมูลนิธิเมาไม่ขับ ขอให้ภาครัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็กเยาวชน กำหนดเป็นนโยบายสำคัญเรื่องความปลอดภัยของเด็กเยาวชนที่รัฐต้องปกป้องคุ้มครอง เมื่อต้องโดยสารรถจักรยานยนต์ เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าว

 ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101