เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดแม่แขม อำเภอแม่เมาะ

11 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 97

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดแม่แขม อำเภอแม่เมาะ ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101