เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ วิมานพญาแถน

16 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 302

            เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาสวนสาธารณะวิมานพญาแถน ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ. ยโสธร เวลา 09 :00-15:00 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101