เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู

11 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 101

        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 น.ส.วันวิมล ศิริทรัพย์พกิจ ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการ ปั๊มน้ำมัน ปตท.บางพลู เวลา 11.00-13.00 น.ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101