เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการ น้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ ร.1 รอ.

17 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 205

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการ น้ำมัน ปตท. สาขาเพื่อสวัสดิการ ร.1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101