เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. และ ถนนโดยรอบ อ.เมือง

17 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 186

          เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดน่าน รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. และ ถนนโดยรอบ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101