มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดการประชุมเตรียมงานวันเหยื่อโลก 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 34 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน

22 สิงหาคม 62 / อ่าน : 134

          มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 6 ภาค สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมงานวันเหยื่อโลก 2562 ครั้งที่ 2 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน และการพัฒนามาตรฐานระบบบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยเป็นธรรมของผู้บริโภค ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 34 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101