เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.กม. 3 ถนนรามอินทรา

15 กันยายน 62 / อ่าน : 364

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 ประธานเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร คุณฉวีวรรณ แซ่ก๊วย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สถานนีบริการปั้มน้ำมัน ปตท.กม. 3 ถนนรามอินทราแยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101