เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ เยี่ยมคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัยพื้นที่ อ.เขื่องใน

14 กันยายน 62 / อ่าน : 326

        เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน และออกเยี่ยมคนพิการที่ประสบปัญหาอุทกภัยพื้นที่ อ.เขื่องใน ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101