เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดประชารัฐ

20 กันยายน 62 / อ่าน : 183

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดประชารัฐ ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101