เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดโพหวาย อ.เมือง

17 กันยายน 62 / อ่าน : 195

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดโพหวาย อ.เมือง ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101