เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.สมุทรปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนนวลเอก

7 ตุลาคม 62 / อ่าน : 221

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดสมุทปราการ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ บริษัทนิวบางปูทรานสปอร์ต- และชุมชนนวลเอก 7.00-9.00 น. และ 16.00-18.00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101