เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนบ้านเทียงแท้ -ตลาดนัดชุมชนหน้าลาน อ.สรรคบุรี

18 มิถุนายน 62 / อ่าน : 159

           เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนบ้านเทียงแท้ -ตลาดนัดชุมชนหน้าลาน อ.สรรคบุรี ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101