เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงฯ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา

8 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 51

           เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชลบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการในชุมชน ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สถาบันครอบครัว สนับสนุน โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101