เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ตำบลท่าศาลา

5 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 164

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย ) วิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครทำความดี จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คนในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ” ณ.ห้องประชุม สำนักงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101