เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ต.ร้องวัวแดง

10 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 140

           วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมนึก วุฒิเฟย ) วิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครทำความดี จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คนในหัวข้อ “งดเหล้า เข้าพรรษา และประโยชน์ของ พรบ. ” ณ.ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101