จม.ขอเสนอแก้ไขบทลงโทษเมาชนคนตาย

15 พฤศจิกายน 62 / อ่าน : 1,961

ที่ มมข.2360/2562 

                                                                            วันที่  7 พฤศจิกายน 2562

 

เรื่อง      ขอเสนอให้แก้ไขบทลงโทษเมาแล้วขับ ชนคนตาย จากจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี เป็นจำคุกตั้งแต่ 12-15 ปี

 

เรียน     นายกรัฐมนตรี

            พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

                        ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ นำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องร่วมชาติ คิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ ปีละ 5 แสนล้านบาท ส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตปีละ 2 หมื่นคน บาดเจ็บอีก 1 ล้านคน ทั้งนี้ ไม่รวมผู้พิการทุพพลภาพอีกราว 6 หมื่นคนต่อปี

 

                        สาเหตุประการสำคัญเกิดจากพฤติกรรมเมาแล้วขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมาแล้วขับไปชนคนตาย กฎหมายในปัจจุบันให้ถือว่าเป็นความประมาท ทั้ง ๆที่ในความเป็นจริงการเมาแล้วขับชนคนตาย เป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่อันตราย ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่น ซึ่งบทลงโทษในปัจจุบัน กำหนดไว้ว่า ผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายให้จำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี แม้ว่าศาลจะลงโทษขั้นสูงสุดจำคุก 10 ปี เมื่อผู้ก่อเหตุรับสารภาพ ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเข้าเงื่อนไขการรอลงอาญาได้ มูลนิธิเมาไม่ขับ เห็นว่าบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายในปัจจุบัน ยังไม่เป็นธรรมเพียงพอ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ที่มีพฤติกรมเมาแล้วขับไม่เกิดความเกรงกลัวต่อบทลงโทษทางกฎหมาย

 

                        มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตาย จากจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี เป็นจำคุกตั้งแต่ 12-15 ปี แม้ผู้ก่อเหตุรับสารภาพ และศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็ยังต้องถูกจำคุกอย่างน้อย 6 ปี ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถรอลงอาญาได้ อันจะส่งผลให้ผู้ขับเมาแล้วขับเกิดความเกรงกลัวมากกว่าปัจจุบัน เนื่องจากมีบทลงโทษที่รุนแรง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะเช่นไร จะยากดีมีจน หรือร่ำรวยปานใด ก็จะได้รับโทษที่รุนแรง คือโทษจำคุกเสมอหน้ากัน

 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

 

     ( นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช )

         เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

 

 

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101