เครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนวัดหิรัญรุจีวิหาร

23 ตุลาคม 62 / อ่าน : 18

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 สมาชิกเครือข่ายเหยี่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนวัดหิรัญรุจีวิหาร ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101