จังหวัดชุมพร ปล่อยขบวนรณรงค์ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

27 ธันวาคม 62 / อ่าน : 63

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และยืนไว้อาลัยรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 1 นาที พร้อมกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปล่อยขบวนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตลอดจนเป็นการผสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101