เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

27 ธันวาคม 62 / อ่าน : 39

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร ในมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กับทางจังหวัด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา, ภาคีเครือข่ายฯ ที่จุดบริการประชาชน หน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101