เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดโอโซนวัน สวนฝรั่ง

31 สิงหาคม 63 / อ่าน : 172

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดโอโซนวัน สวนฝรั่ง ที่ผ่านมาความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101