เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดน้ำบ้านดอน

22 สิงหาคม 63 / อ่าน : 104

            เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพับ สติกเกอร์ เมาไม่ขับ ให้กับประชาชน บริเวณ ตลาดน้ำบ้านดอน ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101