ข่าวมูลนิธิเมาไม่ขับชวนคนไทยทั้งแผ่นดิน รวมพลังทำโครงการฟ้าทะลายโค (วิด)

26 พฤศจิกายน 64 / อ่าน : 1,396

มูลนิธิเมาไม่ขับชวนคนไทยทั้งแผ่นดิน 

รวมพลังทำโครงการฟ้าทะลายโค(วิด)

 

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

วิกฤตไวรัสโควิด 19 คร่าชีวิตคนไทยผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากวันนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมแรงร่วมใจหยุดยั้งการแพร่ระบาด ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน ในยามที่ความทุกข์แพร่กระจายไปทั่วแผ่นดิน มูลนิธิเมาไม่ขับด้วยความเห็นชอบของ คุณดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิสุขภาพไทยและชมรมการปลูกฟ้าทะลายโจร เห็นว่าถึงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยชาติกันแล้วโดยร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจรทุกครัวเรือน ซึ่งคุณสมบัติของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถทะลายโควิดได้ ทั้งนี้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.2542 ใช้บรรเทาอาการไอ หวัด เจ็บคอและท้องเสีย ศบค.ยืนยันฟ้าทะลายโจรเป็นทางเลือกรักษาโควิด 19 ได้ ในกรณีที่มีอาการไม่รุนแรงมีผลการศึกษาชัดเจนว่าลดอาการปอดอักเสบฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรพืชบ้านที่ขึ้นตามธรรมชาติในครัวเรือนประเทศไทยการที่คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันปลูกฟ้าทะลายโจรเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศไทยในอนาคต และเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศลดการขาดดุลทางการค้าและยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายแพทย์แท้จริง เปิดเผยอีกว่า การปลูกฟ้าทะลายโจรทำได้ไม่ยาก

ซึ่งขั้นตอนการปลูกมี ดังนี้

1. ผสมดินเพาะเมล็ด ด้วยแกลบดำ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าวร่อนละเอียด โรยลงบนหน้าดิน อย่างละเท่าๆ กันแล้วใส่ภาชนะเพาะ รดน้ำให้ชุ่ม

2. ใช้ไม้จิ้มฟันกรีดบริเวณผิวหน้าวัสดุเพาะ ให้เป็นร่องความลึกไม่เกินครึ่งเซ็นติเมตร แล้วโรยเมล็ดตามร่องกลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม นำไปวางในที่ร่ม ดูแลรดน้ำอย่าให้ดินแห้ง ประมาณ 1 สัปดาห์ เมล็ดจะเริ่มงอก

3. เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 1 เดือน สามารถแยกต้นกล้าปลูกลงดินหรือภาชนะอื่นๆได้

4. หลังจากย้ายต้นกล้าได้ประมาณ 15 วัน หรือต้นกล้าดูแข็งแรง ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งละ 1 กำมือ ต่อ 1 ต้น แล้วสามารถใส่ได้อีกทุก 15 วัน

5. เมื่ออายุได้ประมาณ 3 เดือนหลังจากย้ายกล้า จะเริ่มออกดอก เมื่อดอกเริ่มบานให้เก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์ได้ใช้ส่วนเหนือดินห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้ทั้งดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น ล้างด้วยน้ำสะอาด พึ่งให้สะเด็ดน้ำ แล้วหั่นยาวประมาณ 3 เซ็นติเมตร ตากแดดหรืออบให้แห้ง แล้วนำไปใช้ทำยา

เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยต่อไปว่า

เป็นที่ยืนยันแน่ชัดแล้วว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งการแพร่ของไวรัสโควิด 19 ได้ โดยเฉพาะในผู้ที่ติดเชื้อระยะเริ่มแรก ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง ผู้ติดเชื้อในระหว่างรอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ในสถานการณ์วิกฤติของชาติด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในนามมูลนิธิเมาไม่ขับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณรสนา โตสิตระกูล มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิโพธิศาสตร์ ชมรมปลูกฟ้าทะลายโจรทั้งแผ่นดิน และอาจารย์ศักดิ์ ประสานดี ที่ให้การสนับสนุนโครงการฟ้าทะลายโค(วิด)

สำหรับประชานที่สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไม่สามารถหาในพื้นที่ได้ ขอให้เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ส่งมาที่ มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ซอยสามัคคี 58 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรืออีเมลล์ : [email protected] ( ขอเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ) ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะจัดส่งไปให้ นายแพทย์แท้จริงกล่าว

 

 


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101