เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนภายในเขตปทุมวัน

21 สิงหาคม 65 / อ่าน : 174

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนภายในเขตปทุมวันเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 15.00 - 17.30 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101