เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.กิมชุน ยโสธร ต.ตาดทอง

15 กันยายน 65 / อ่าน : 152

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนกับผู้ที่มาใช้บริการ ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.กิมชุน ยโสธร ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เวลา 09:00 - 15:00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101