เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.กิมชุน

19 ตุลาคม 65 / อ่าน : 304

           เมื่อวีนที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ยโสธร รณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนกับผู้ที่มาใช้บริการ ภายใน ปั๊ม ปตท.กิมชุน ยโสธร ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เวลา 9:00 - 15:00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101