เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาล “วันปวารณา ออกพรรษา” บริเวณ วัดหนองโพ

22 ตุลาคม 65 / อ่าน : 145

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน ในช่วงเทศกาล “วันปวารณา ออกพรรษา” ในงานทอดกฐินสามัคคี (สร้างโรงทาน) บริเวณ วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101