เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ เทศบาลตำบลหย่วน และจุดตรวจเทศบาลตำบลเวียง

31 ธันวาคม 66 / อ่าน : 140

           เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดพะเยา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ เทศบาลตำบลหย่วน และรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดตรวจเทศบาลตำบลเวียง เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101