เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ปี' 2567

31 ธันวาคม 66 / อ่าน : 157

          เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดแพร่ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ปี' 67 ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับสถานีตำรวจร้องกวางแพทย์ ณ.ด่านหนองห้า  ด่านตำหนัก ด่านหนองม่วงไข่ ด่านร่องซ้อ อำเภอร้องกวาง และ อำเภอเมือง


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101