เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือ ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย นโยบาย ขายยาเวลา

8 กุมภาพันธ์ 67 / อ่าน : 470

             เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือ ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย นโยบาย ขายยาเวลา เหล้าเบียร์ เรียบร้อยแล้วนะคะ เนื่องจากท่านผู้ว่า ติดภารกิจด่วน เลยมอบหมายให้ เลขาหน้าห้อง รับหนังสือแทนท่าน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101