เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านจุดตรวจบ้านท่าอู่ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์

30 ธันวาคม 66 / อ่าน : 75

            เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่านจุดตรวจบ้านท่าอู่ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์  ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101