เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร

30 ธันวาคม 66 / อ่าน : 71

            เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา  9:00-15:00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101