เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ที่จุดบริการประชาชน ตำบลบ้านเลือก

31 ธันวาคม 66 / อ่าน : 105

           เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.โพธาราม-ฝ่ายปกครอง-เจ้าหน้าที่ รพ.สต ตำบลบ้านเลือก รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ที่จุดบริการประชาชน ตำบลบ้านเลือก ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีวินัยตระหนักถึงความปลอดภัยด้วยมาตรการ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร ง่วงจอดนอน สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101