การจัดทำสื่อรณรงค์คนห่วงหัว

15 มีนาคม 56 / อ่าน : 3,805

ประกาศโครงการณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์

เรื่อง     การจัดทำสื่อรณรงค์คนห่วงหัว

         ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ตามสัญญาเลขที่ 55-00-0793 รหัสโครงการ

         55-01690  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งกรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้สรุปที่จะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยที่ประชุมมีมติให้ตั้งชมรมคนห่วงหัวเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการ

         โดยประกาศฉบับนี้ ชมรมคนห่วงหัว ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดทำ สื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังมีรายการที่ทางชมรมคนห่วงหัวจะดำเนินการผลิตดังต่อไปนี้

 

  1. หมวกกันน็อกเด็ก ลายการ์ตูน คละสี จำนวน 1,000 ใบ

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่ชมรมคนห่วงหัว 28/12 ซ.สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-254-5959, โทรสาร 02-254-0044 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 23 กันยายน 2555

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555 

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัว


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101